2011 - 16 tracks

Hơi Thở - Hoàng Rapper

$4.99 - $7.99

1998 - 15 tracks

Paradoxx - 666

$4.99 - $6.99
$3.99 - $6.99

2009 - 10 tracks

Ngày Mưa Rơi - Minh Hà

$3.99 - $5.99

9 tracks

Nhạc của Jack - Jack

$3.99 - $4.99

2010 - 10 tracks

Kim Vol 1 - Kim - KIM

$3.99 - $4.99

8 tracks

OnlyC Collection - OnlyC

$3.99 - $4.99